התהוות
האתר בטעינה...
logo

פור וגורל בפורים


“החיים הם ___________”
ככל שמתבגרים שומעים הצעות / הגדרות נוספות לנושא: החיים.
אולי ברור שמי שאמור לחיות את החיים שלי, זה אני.
ואולי ברור גם שמי שמנהל אותי, זה אני.

ואולי, רק אולי, מה שמנהל אותי זה הגורל.

וכאן פורים מגיע. “פור הוא הגורל” ( אסתר, ג, ז)
והוא מתוסבך. הגורל הזה עדיין לא החליט על עצמו מה רוצה להיות :-)
שנסתבך יחד?

באותו פרק ג, במסכת המסופרת, המחזוריות של 12 מופיעה מספר פעמים. למשל: “בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר:” פסוק ז.

פעם מדברים על שנים, פעם על חודשים. גם ההתנסחות המקובלת עלינו בעברית מציעה לבחון עצמנו. למשל בקטע: “מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר” הפעם השנייה בה מצוינת המילה חודש היא נמצאת גם בהקשר המילה הבאה, באיזה חודש מדובר. כלומר: “…לחדש שנים עשר הוא חדש אדר”. כלומר בפסוק יש שני מנעדים לכאורה. אחד, “מיום ליום מחודש לחודש”. ויש גם מנעד של: “מיום ליום ומחודש”, הפסקה. ואז “לחדש שנים עשר הוא…”

אפשר אולי לנקד את המילים כך: “מיום ליום וּמְחֳדֵש לְחֹדש שנים עשר…”
שהרי הפור שהפיל אחשורוש היה מיועד לחדש מצב בעם היהודי בחדש אדר.
אנקדוטה נוספת בעניין המספר שנים עשר מופיע בפרק ב. כאן מדברים על הזמן בו מוכשרות הנשים הבתולות עד שהן מגיעות לבחירה אצל המלך: שנים עשר חודש. פרק הזמן המתכנה “דת הנשים” (פסוק יב).

בכלל במגילת אסתר מציעים לנו זמנים ומספרים מגוונים. דבר שיכול להיות מאוד הגיוני כשאנו מדברים על גורלות. שהרי יש מאיתנו המציינים זמנים בהקשר לגורל. קרה לאדם זה כך וכך כש….

אנחנו מבקשים להציע ולבחון היבט נוסף בעניין הרעיון – גורל.
למעשה התרחשויות של האדם מושפעות מאוד מהמקום בו מתגורר האדם. אפשר לראות במילה גורל, גם את האותיות הקשורות למגורים, גור. ואפשר לקחת את האותיות ולשחק מעט ולראות את חיבור האותיות ‘לגור’.
אדם הגדל / מתגורר בסביבה עשירה / ענייה במיוחד, יכול להיות מושפע לגבי גורלו. אדם הגדל באי מרוחק, במרכז עיר…. הבנו את הרעיון נכון?
מה עושה האדם עם נסיבות מגוריו? יש ויתייחסו לכך כאל נתון המשפיע בצורה קריטית על גורלם. ויש שיראו את סביבת ילדותם כתשתית שאינה קובעת. כאלו שיספרו כי לכל אדם בימינו, ניתנת הזדמנות פתוחה. הזדמנות לפתח, לטפח, את עצמו ולהגיע לכל הישג.

הנה מספר היבטים ליחסו של מרדכי לגורלות.

למשל פוגש יתומה ולוקח הוא אותה לבת. למשל יושב בשער המלך, כנראה בצורה מאוד לא פסיבית. שהרי הוא מתוודע לתוכנית לרצוח את המלך. מרדכי מעביר את הנתונים למלכות. כמו בלא קשר, מיד אח”כ, המן מטופח ע”י המלך. עבדי המלך משתחווים. מרדכי כנראה לא רואה עצמו עבד למלך בשר ודם. מאתגר עצמו ובעקבות זאת, כנראה, מאתגר את עמו שלא להיכנע לעבודת אלילים.

נפלה הכרעה מטעם המשמיד, המן, להרוג את כל העם המיוחד הזה בחודש אדר. הגורל נקבע.
מרדכי מתגייס לשנות את הגורל.
באותו הזמן כמו ואין קשר בין אסתר. זו מכונסת בעולמה הזוהר. מרדכי קשוב למציאות המתרחשת מסביב. הנערות והסריסים מקשרים בין מרדכי ואסתר ומביאים לאסתר עדכונים מהשטח. מרדכי מכוון אותה לעשות משהו להציל את העם והיא נראה שמתרצת את מוגבלותה.

והנה מגיעים כאן מילים, שאף שקראתים מספר רב כל של פעמים, אני מצטמרר שוב לקראתם: “ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים: כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות:” (פרק ד, יג-יד)

לכשמתקבלת משימה, אין להתחמק ממנה.
התפתחות האירועים במגילה מספרת כמו על מקריות בהתרחשויות.
המלך שמצד אחד כל כך מצדד בעבד הנאמן לו ומוכן לתת לו את טבעתו. יודע גם להבחין ולהעריך את מי שהציל את ראשו. מבחינתו אם אתה עבד הרי אין לך בעיה למלא את ציווי המלך ולתת כבוד למי שהציל את המלך ממוות. לכן אם במקרה נדדה שנת המלך ובמקרה הוא קורא סיפור מתוך כתביו על שהצילו את חייו לא מכבר. והמלך מברר ולא תוגמלה איכות זו. כלומר, אם עשו לך טובה ואתה לא מחזיר טובה, לא בטוח שירצו לעשות לך טובה בהזדמנות אחרת. כדאי למלך להיענות ולעשות מעשה משמעותי למען מה שהציל את מלכותו. ובמקרה, העבד הנאמן, המן, מגיע לבקר את המלך. ומתוך תחושת החנופה, נוצרה ההזדמנות הנאותה למנף אותה לטובת התחושה בה המלך נמצא. האם אתה לא שם לב, המן, שמלך זה, מתעניין למלא את תחושותיו ואינו מתעכב על דרגת מי שניצב מולו. אתה זוכר המן, שכך למשל עשה המלך לאשתו לשעבר, ושתי??

ולכן גורל הדברים הוא כזה שתשים לב מה הנסיבות והסביבה בהם אתה פועל. תהייה קשוב מאוד לניואנסים קטנים כגדולים כשאתה פועל בסביבה אינטנסיבית.
אנחנו מציינים שוב ושוב את עניין המגורים – הסביבה בה מתרחשים הדברים. סביבה שהיא חלק מהשמעות של המושג הנקרא גורל.

כך אם אנו מבינים שיש לאדם מחויבות להיות ער לסביבה להיסטוריה, ולמיקום שלו בהווה. ער במובן שאינו מקבל נתונים כנתונים מחייבים ו ‘סופיים’. אלא כנתונים בהם ראוי להתחשב כמובן ולהיערך בצורה נאותה על מנת להביא למקסימום תועלת לרווחת חיי האדם.

כך אנו רואים ב ‘גוף האדם’ סביבת מגורים. זו הצעה המגיעה מתחומי הקבלה ואומרת כי גוף האדם משמש כְּבַּית לנשמה.

יש שיראו בנתונים הפיזיים, נתונים מוחלטים. יש שיראו נתונים אלו ויבחנו עם עצמם איך ליצור מהלכים הממנפים אותנו לתכונות חדשות. להפקת יכולות לא מכורות. להיכרות עם הגורל לכאורה הסופי. למעשה המגילה חוזרת ומדגישה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. אפשר לעצב מציאות אחרת בזכות פעולות נכונות.

ובסוף הסיפור, מופיע תיאור של זמן גורל מיוחד. מסופר על מעברי זמנים. שנים עשר – חודש וההמשך, מעבר לשלושה עשר – יום. מעבר זמן בו גורל אחד משתנה לגורל אחר. מגורל המיועד להשמדת העם היהודי בחודש ה12, עובר ליום ה 13 בו מתהפך הגורל. “ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם:” (פרק ט, א)

כדאי לזכור כי ההצעה “ונהפוך הוא”, יש בה עוצמה היכולה מחד למוטט דברים ומאידך לנער מצבים ולייצבם על מכונם הראוי. הכושר לייצב מהלך מתאים לאיכות חיים נאותה, טמון בכל אחת ואחד מאיתנו.

המגילה, כמו חלקים אחרים במקרא, מכילה רבדים והצעות רבות כל כך לחיים איכותיים וחכמים. והנה פתחנו עוד פתח להכרות וסקרנות.

בריאות ויהדות - מאמרים נוספים


הבראה בחכמה היהודית

לאורך ההיסטוריה היהודים כמו ולקחו מקצת מהמקובל בסביבתם. בעשרות השנים האחרונות, נעשים ניסיונות למצות כלים מעשיים ממקורות החכמה היהודית לחיי היום יום. אכן, לאורך ההיסטוריה כמעט ולא מצאנו פרקטיקה בתחום הבריאות הנחשבת כ ‘יהודית’. בין שיטות הריפוי המוכרות נפגוש את הרפואה המערבית, הסינית, הוודית, השאמנית…

להמשך קריאה

מה זו "שנה טובה"?

"שנה טובה" - מה זו? בקשה, ציווי, אמירה סתמית, מחשבה על אפשרויות, איחול. בברכה יש מחויבות שהרי אין לנו עניין בברכה שצרה בצידה והנה נפשפש בטוב טוב, הרי ניתן בבריאה. כמו כל דבר.

להמשך קריאה

מברכים את השנה החדשה

אפשרות התיקון, ההתעלות, ההבראה, הפתרון, תמיד נמצאים. שהרי נאמר: חקור ודרוש ומצא. חקרת ולא מצאת, דרוש מעצמך ואל תוותר. שהרי מי שמתמיד בחיפוש, בחקירה ובבחינה – תמיד מוצא. הבריאה בריאה The Creation is Healthy השלמות ההרמונית היא הבסיס לכל.

להמשך קריאה

יום של כיפורים

אפשר, שהנשמה מבקשת מהנפש, כי תתנקה ממעטפותיה. כך נדרשים אנו לענות. התחמקויות לא מתקבלות. לענות ולתקן מעשינו מול מציאות מבקשת, מציעה, דורשת, מנערת, מטלטלת וכל השאר עד שנתעורר למעשים נכונים. שהרי כוונת המעשים לגן עדן ייעודם.

להמשך קריאה

הדלקות ושריפות בחנוכה 2010

מהו מסלול החיים העוסק באש. כשנלמד את איכות האש נראה כי מחויבת ממנה מידה מסוימת לחימום ומידה מסוימת לשריפה. הרי איננו יכולים לחיות ללא אש. ללא השמש אין חיים. ללא המים גם כן אין חיים. חג החנוכה בראי האש המבריאה.

להמשך קריאה

זווית נוספת על פורים

פורים מדגיש בצורה שקשה להתעלם ממנה, אפשר לבחור! אפשר לכוון את גורלנו. מול כל מצב, גם כזה היכול להיחשב לבלתי אפשרי. כדאי לשים לב למוסריות שלנו כל הזמן. אם אנחנו מרגישים שנגול מעלינו קושי, לא לגלגל אותו על מי שנראה לנו או יצר לנו את הקושי.

להמשך קריאה

התפסחות

יציאה ממצרים הינה התחייבות חד משמעית. זהו מהלך העובר מסגנון ההתפסחות לסגנון ההתפכחות. אז על מה עלינו לפסוח? על ראיה שטוחה, על משמעויות חלקיות. כל התייחסות המביאה לניכור עם היבט כזה או אחר, בסובב, תחזור אלינו כבומרנג. בטווח הקצר והארוך.

להמשך קריאה

לילה של סדר

כל מה שיש במציאות נמצא תמיד בסוג מסוים של סדר. מה שלא מסודר, נעלם. אפשר לראות זאת בחלקיקים היסודיים ביותר של האטום. חלקיקי יסוד שאינם מתקשרים, מתאיינים. אם רוצים לעשות סדר, כדאי לדעת מאיזו מצרים רוצים לצאת.

להמשך קריאה

שבועות - מעבר בין תקופות

חג השבועות בא ללמד אותנו עוד קצת על קבלת התורה. איך מקבלים תורת חיים. מהם עקרונות היסוד למנהגים בחיים. איך מתפתחים עם מצבים המחייבים התמודדויות. איך עוברים בין תקופות.

להמשך קריאה

להצמיח את ט"ו בשבט

יש משהו שקורץ לו בטו בשבט קורץ לצמח לפרוח לאדם לצמוח לשלכת לשכוח לפריחה לכמוה אחחח לוותר על גוויעת הרגש להפריח אהבה ברשת

להמשך קריאה

פור וגורל בפורים

הכושר לייצב מהלך מתאים לאיכות חיים נאותה, טמון בכל אחת ואחד מאיתנו. כדאי לזכור כי ההצעה “ונהפוך הוא”, יש בה עוצמה היכולה מחד למוטט דברים ומאידך לנער מצבים ולייצבם על מכונם הראוי.

להמשך קריאה

מסכימים לצאת ממצרים?

אפשר לייחס עבדות לתהליך בו מתרחשת הקטנת מימוש מבריא של היכולות שלי אל מול מציאות נרקמת. במילים אחרות, כל מצב בו יש כניעה לתחושת המוגבלות. אנו מציעים כאן התבוננות על מה הביא אותי לתחושת מצריים שלי ובניית תוכנית להימנע ממצבים שכאלו בעתיד ועוד אפשרויות.

להמשך קריאה

זמן כפרה

ההנחיה המוצעת לכולנו היא להגיע למצב טהור. הטהור מהווה איכות מזוככת. אין אפשרות לפגום בטהור. תהליך ההיטהרות הוא תהליך מסודר / מושלם. תהליך המקטין את פגיעותינו בעולם. זהו תהליך המזכך אותנו מְסיגים, פסולת.

להמשך קריאה

מבול של נח

האם אנו משחיתים את עצמנו בנהייה אחר סמכויות שאיננו בודקים אותם לעומקם? ומה אנו עושים בעניין? מדברים רע? מבולבלים? אולי והאם יש הצפה של תחושות כעס על מוסדות, על התנהגויות בחברה? והאם יש תחושות עמוקות ורחבות של תחושות בדידות?

להמשך קריאה

ש